Source.law

is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten in Amsterdam.
Wij houden ons bezig met vastgoedtransacties, bestuursrecht, milieurecht
& ruimtelijke ordening en mededingingsrecht.

Onze Services

Commercieel Vastgoed

Commercieel Vastgoed

Source beschikt over ruime ervaring met betrekking tot alle aspecten van commercieel vastgoed. Wij adviseren en assisteren beleggers en ontwikkelaars op alle gebieden ten aanzien van aankoop, verkoop, bouw en beheer van commercieel vastgoed. Onze kern competenties betreffen vastgoedtransacties, contractenrecht, huurrecht, procesrecht & arbitrage, aanbestedingsrecht en bouwrecht.

Commercieel Vastgoed

Bestuursrecht, Milieurecht & Ruimtelijke Ordening

Source heeft veel kennis en ervaring op het gebied van het algemeen bestuursrecht, milieurecht en ruimtelijke ordening. Ons team adviseert overheden, projectontwikkelaars en andere bedrijven. Ons werk omvat tevens advisering in het kader van grote nationale en grensoverschrijdende vastgoedtransacties. Onze specialisten staan verder bekend om hun jarenlange bestuursrechtelijke proceservaring in de sfeer van vergunningverlening, handhaving en bij toezichthouders in de gereguleerde markten.

Commercieel Vastgoed

Mededingingsrecht / Compliance

Source adviseert ondernemingen – van multinationals tot start-ups – over alle aspecten van het mededingingsrecht, waaronder contacten met concurrenten, de relatie tussen leverancier en distributeur, hoe te handelen bij een sterke marktpositie en het verkrijgen van goedkeuring voor fusies, overnames en joint ventures. Wij staan ondernemingen bij in zaken bij de Europese Commisie, de Autoriteit Consument & Markt en in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opzetten van effectieve compliance programma’s.

Ons Team

Cheryl is meer dan 20 jaar werkzaam als advocaat en heeft haar ervaring opgedaan bij gerenommeerde grote kantoren. Ze heeft veel ervaring in vastgoed transacties. Ze begeleidt het hele proces van aan- en verkoop van vastgoed, zoals het uitvoeren van het due diligence waarbij zij de juridische risico’s met betrekking tot de huurovereenkomsten en de titel in kaart brengt, de koopovereenkomst beoordeelt, uitonderhandelt en aanpast. Bovendien adviseert zij haar cliënten met betrekking civiele vraagstukken op het gebied van commercieel vastgoed en assisteert zij haar cliënten bij (arbitrage)procedures.

Frank heeft een jarenlange ervaring binnen het bestuursrechtelijk vastgoed, opgedaan bij de Raad van State, als bedrijfsjurist bij een grote projectontwikkelaar en ca. 25 jaar als advocaat. Hij beweegt zich vooral op het snijvlak van het milieurecht en de ruimtelijke ordening, met name in de sfeer van het vastgoed. Hij is betrokken bij complexe gebieds- en locatieontwikkelingen (commercieel vastgoed, woningbouw en utiliteitsbouw), grondexploitaties en infrastructurele projecten (aanleg en wijziging van sporen, wegen, dijken, windmolenparken, etc.). Daarnaast adviseert hij veelvuldig in het kader van grote nationale en grensoverschrijdende vastgoedtransacties, zowel publiek als privaatrechtelijk. Hij is erkend bestuursrechtspecialist en als zodanig betrokken bij allerlei zaken die door het bestuurs(proces)recht worden bestreken, onder meer in geschillen met toezichthouders in de gereguleerde markten energie, telecom, privacy, farma en finance.

Enthousiast, deskundig en business minded. Kim is sinds 2008 mededingingsadvocaat en heeft ruime ervaring in alle facetten van het mededingingsrecht waarmee ondernemingen worden geconfronteerd. Denk hierbij aan contacten met concurrenten, de relatie tussen leverancier en distributeur, hoe te handelen in het geval van een sterke marktpositie en het wereldwijd verkrijgen van goedkeuring voor fusies, overnames en joint ventures. Zij geeft hierin advies en staat cliënten bij in procedures bij de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Mededingingsregels zijn complex en kunnen een grote impact op de bedrijfsvoering hebben. Door de combinatie van haar ervaring binnen de advocatuur in Amsterdam/Brussel en als bedrijfsjurist bij Maersk, voorziet Kim cliënten van praktisch toepasbaar advies. Haar grootste drijfveer is het daadwerkelijk doorgronden van de business van de cliënt om zo tot het beste advies te komen.

Daarnaast is Kim gespecialiseerd in het opstellen en implementeren van effectieve compliance programma’s binnen multinationals en het MKB. Zij helpt ondernemingen onder andere met het opstellen van duidelijke interne compliance regels, het trainen van medewerkers, het maken van e-learnings en adviseert over het effectief handhaven van een compliance programma.

Kim is tevens docent op het gebied van het mededingingsrecht aan verschillende opleidingsinstituten, waaronder de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit).

Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij studeerde Nederlands recht en Milieukunde aan de Universiteit Utrecht en is sinds 1999 advocaat. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. Zo adviseert en procedeert zij regelmatig over (grote) ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Ook handhavings-procedures behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc.
Zij is docent bij o.a. de NEPROM, Berghauser Pont Academy en Geoplan, en verzorgt ook regelmatig cursussen voor andere organisaties of in-house workshops. Voorts is zij lid van diverse vakorganisaties.
Erika werkt voor zowel overheden als private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers en overziet daardoor alle verschillende belangen en posities die spelen in het omgevingsrecht. Cliënten waarderen Erika vanwege haar grote mate van betrokkenheid en heldere adviezen.

Contact

Source.law

advocaten │ attorneys-at-law

t +31 20 5300160

f +31 20 5300170

www.source.law

Postbus 75538, 1070 AM Amsterdam

Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam

Source.law is een strategisch partner van SOLV solv.nl

Onder de handelsnaam SOURCE oefenen de praktijkvennootschappen Advocatenkantoor Virtu B.V. (KvK 34272334), Franklin’s Law B.V. (KvK 34251332), Van Haastrecht Advocatuur (KvK 58874720) en ESB Legal (KvK 71726608) de advocatenpraktijk uit. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.