Mediation

Mediation is een vorm van begeleid onderhandelen. Partijen zoeken samen met een mediator een oplossing voor een vastgelopen of verstoorde zakelijke of professionele relatie. Die oplossing kan zijn dat partijen hun relatie voortzetten, bijvoorbeeld omdat het geschonden vertrouwen is hersteld en blokkades in de communicatie kunnen worden weggenomen. Maar vaak ook besluiten partijen uit elkaar te gaan. In arbeidszaken spreken we over exit-mediation wanneer werkgever en werknemer onderhandelen over een vertrekregeling die voor beide partijen acceptabel is.

Het streven is om in één of meer mediation-sessies tot concrete afspraken te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden. De sessies worden doorgaans voorafgegaan door intakegesprekken tussen de mediator en de afzonderlijke partijen. Wat in mediation wordt besproken is vertrouwelijk en mag door geen van de partijen later tegen elkaar worden gebruikt. Dit basisprincipe, dat aan het begin van de mediation schriftelijk wordt vastgelegd, waarborgt een omgeving waarin partijen vrij van gedachten kunnen wisselen en voorstellen kunnen doen.

De mediator heeft als onafhankelijke derde een faciliterende rol. Met respect voor de autonomie van partijen stuurt de mediator het gesprek en de onderhandelingen. Voor de bespreking van het ontstane conflict wordt ruim de tijd genomen, zodat alle betrokkenen begrijpen hoe dat kon ontstaan en welke belangen over en weer in het geding zijn. Dan volgt meestal een analyse van mogelijke oplossingen, waarna partijen, al dan niet samen met hun (vaak juridische) adviseurs, gaan onderhandelen over de meest wenselijke oplossing. De mediator zorgt voor een constructief verloop van die onderhandelingen.

De tussen de partijen gemaakte afspraken worden aan het slot van de mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Deze overeenkomst heeft bindende werking. Dat betekent dat de partijen zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Bij de wederzijdse ondertekening van de VSO eindigt de mediation.

Contact

Source.law

advocaten │ attorneys-at-law

t +31 20 5300160

f +31 20 5300170

www.source.law

Postbus 75538, 1070 AM Amsterdam

Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam

Source.law is een strategisch partner van SOLV solv.nl

Onder de handelsnaam SOURCE oefenen de praktijkvennootschappen Advocatenkantoor Virtu B.V. (KvK 34272334), Franklin’s Law B.V. (KvK 34251332), Bas Derhaag Advocatuur en Mediation B.V. (KvK 34233637), ESB Legal (KvK 71726608) en WiSe Legal B.V. (KvK 53300327) de advocatenpraktijk uit. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
Onze klachtenregeling staat hier beschreven.